Časomiera pre cyklistiku

 • jednoduchá a rýchla inštalácia zapnúť systém a spustiť štart s pripojením aktívnym rozšírením s káblom na aktívny čipy
 • Možnosť verzie s počítačom na spracovanie výsledkov na mieste alebo GSM prenosom a preposielaním na cloud
 • kamera race result ako doplnok k meraniu v prípade dokladovania prejazdov ak je to potrebné
 • on-line výsledky z medzičasov, kdekoľovek s online prenosom dát do cieľa
 • Možnosť stiahnutia údajov na USB kľúči
 • Možnosť pripojenia fotobuniek alebo iných snímacích zariadení.
 • Prakticky skoro neobmedzený počet dekóderov ( snímačov) po trati.

Ako systém race|result aktiv spustiť?

 • jednoduchá a rýchla inštalácia malého kompaktného zariadenia s 3mm hrubým káblom
 • Netreba počítač ani ďalšie zariadenia
 • kamera race result ako doplnok k meraniu v prípade dokladovania prejazdov vo verzii s PC
 • Funkčnosť 18 hodín na baterky, možnosť ext. Pripojenia ďalšej batérie.
 • on-line výsledky z medzičasov, kdekoľkovek s online prenosom dát do cieľa.
 • Možnosť inštalácie medzičasov kdekoľvek
 • Možnosť inštalácie skoro neobmedzeného množstva medzičasov

 

 • Funkcionalita :

 1. Zápis času do čipu
 2. Okamžité preposielanie do cieľového dekódera
 3. Snímanie časov s pripojenej fotobunku alebo bránky a priradzovanie týchto časov k čipom.

 

LoopBox V2 – Riešenie pre medzičasy

 • jednoduchá a rýchla inštalácia malého kompaktného zariadenia s 3mm hrubým káblom
 • Netreba počítač ani ďalšie zariadenia
 • kamera race result ako doplnok k meraniu v prípade dokladovania prejazdov vo verzii s PC
 • Funkčnosť 18 hodín na baterky, možnosť ext. Pripojenia ďalšej batérie.

 

 • on-line výsledky z medzičasov, kdekoľkovek s online prenosom dát do cieľa.
 • Možnosť inštalácie medzičasov kdekoľvek
 • Možnosť inštalácie skoro neobmedzeného množstva medzičasov

 

 • Funkcionalita :

 1. Zápis času do čipu
 2. Okamžité preposielanie do cieľového dekódera
 3. Snímanie časov s pripojenej fotobunku alebo bránky a priradzovanie týchto časov k čipom.