Videocom Štancel s.r.o.
Hlavné nám. 37, 060 01 Kežmarok
Tel.: +421 903 906 066
fax.: +421 52 452 4420
email: info@videocom.sk

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Pobočka: Kežmarok
IBAN: SK78 0200 0000 0025 4562 7355
SWIFT: SUBASKBX