Videocom Štancel spol s.r.o.
Hlavné nám. 37, 060 01 Kežmarok
Tel.: +421 52 452 3860
fax.: +421 52 452 4420
www.videocom.sk