Meranie časov záprahy – jazda zručnosti (cones)

350.00

1 dňová služba merania časov elektronickou časomierou REI2 od výrobcu MICROGATE s 2-3 bezdrôtovými fotobunkami s presnosťou na 1/1000s.

Popis

Certifikát FEI – ÁNO