Rozpis pretekov !

 

                                                          verzia pre tlač(pdf)

 

 Názov                 :              SEREĎMARATÓN 2007 (2.roč.)

                                                Verejné preteky – cesta, hromadný štart .

 

Miesto               : Sereď ,Dom kultúry

Dátum               : 10.6.2007

Organizátor       : ŠK CYKLO – TOUR SEREĎ, SZC a mesto SEREĎ.

Čas  štartu        : 10:00 hod.

Prezentácia      : Kancelária pretekov – Dom kultúry  od 7:00 – 9:30

 

Prihlášky           : Do 5.6.2007 na adresu :  Dušan Holbík  Dolnomajerská 1223 / 4

                           Sereď 92600 ,       alebo     www.sered.sk

                           č.účtu:  0201755426/0900, Slovenská sporiteľna.

                           Variab. symbol - uviesť dátum narodenia.

                            On line registracia na internete:  www.sport-timing.sk

 

Kontakt             : +421903532893, 0421317892243

 

Kategórie          : A18 až 29 r,; B- 30 až 39; C – 40 až 49; D – 50 a viac; Ž-ženy;  ŽSR

 

Štartovné          : 200 Sk (prihlasený do 5.6.) v deň štartu 300 Sk

 

Dĺžka trate        : 100 km

Trať                  : Sereď -Šúrovce- Hlohovec(za Hlohovcom ostrý štart)-

                           Dolné  Trhovište - Dolné Otrokovce  - Horné Otrokovce-               

                           Orešany – Šalgovce – Ardanovce - Radošina-sedlo Havran – Banka –                         

                           Ratnovce- Koplotovce(RP)-Hlohovec(HP+ bufet)-Bojničky - Dvorníky -

                           Vinohrady nad Váhom - Šintava - Sereď

Upozornenie     : Po slávnostnom štarte v Seredi sa celý pelotón presunie za doprovodným                    

                            vozidlom max. 30 km/h do Hlohovca - za mestom (25km) ostrý štart.

Ceny                 : Prví traja v cieli – 3000/ 2000/ 1000 Sk

                           Prví traja v každej kategórii – vecné ceny

Vyhodnotenie   : o 14:30 ( taktiež  TOMBOLA, 1.cena = horský bicykel)

 

Na trati a v cieli bude zabezpečené  občerstvenie pre každého z účastníkov, kultúrny program. Preteky  budú prebiehať za plnej dopravnej premávky. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi  usporiadateľov, rozhodcov a polície. Preteká sa na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Protesty voči nešportovému správaniu a iným priestupkom je možné podať v kancelárii pretekov do 15 min po ukončení pretekov. Povinné cyklistické prilby!

Pretekári budú vybavený mikročipmi (čítacie  zariadenie v cieli) za ktoré sa bude vyberať 300 Sk záloha , po odovzdaní čipu bude záloha vrátená.

 

                            Každý učastník podujatia obdrží malý darček.

                    Primátor mesta Sereď osobne odovzdá ceny pre víťazov.

 

                Tešíme sa na vysokú účasť, dobrú divácku kulisu a slnečné počasie.

 

         tajomník pretekov                                                        riaditeľ pretekov

      Ing. Jaroslav Vodička                                                       Dušan Holbík 

 

                                       www.cyklotoursered.tym.sk