1. kolo Cassovia Cup 2010# Čas Skupina Názov Výsledky Rozpisy časov
3.4.2010 Startka D, CX, V+S+JUN  
09:27 Deti trening  
10:10 Deti 1.jazda všetci ,triedy, kola, prejazdy
10:29 CX TRENING   kola, prejazdy
11:10 CX 1.Jazda všetci, triedy kola, prejazdy
11:50 V+SV+JUN 1.jazda všetci,V, SV, Jun kola, prejazdy
12:20 A+B 1.Jazda všetci, triedy kola, prejazdy
13:20 Deti 2.Jazda jazda, Celkom kola, prejazdy
14:20 CX 2.Jazda   jazda,Celkom kola, prejazdy
14:40 V+SV+JUN 2.Jazda Jazda V, SV, Jun, Celkom V,Jun kola, prejazdy
15:20 A+B 2.Jazda  triedy,Celkom kola, prejazdy
Generated on 4.4.2010 18:21