DYMOKURSKY OKRUH   

Propozice: 20160903dymokury.data\PP_PO_Dymokury 17_-18_9_16.pdf

# Čas Skupina Meno Celkem Jízda Kola Průjezdy
17.09.2016 Délka okruhu 3210m        
08:10 KLASIK 175+250ccm Trénink 1 KLASIK 175+250ccm startlist vše, třídy pdf průjezdy
08:45 KLASIK 350+500+750ccm Trénink 1 KLASIK 350+500+750ccm startlist vše, třídy pdf průjezdy
09:20 125SP Trénink 1 125SP startlist vše, pdf průjezdy
09:55 400SSP+Supermono Trénink 1 400SSP startlist vše, třídy pdf průjezdy
10:30 Twin Trénink 1 Twin startlist vše, pdf průjezdy
11:05 250SP+125GP Trénink1 250SP+125GP+250GP startlist vše, třídy pdf průjezdy
11:40 Do 600ccm Trénink 1 do 600ccm startlist vše, pdf průjezdy
12:15 nad 600ccm Trénink 1 nad 600ccm startlist vše, pdf průjezdy
12:50 KLASIK 175+250ccm Trénink 2 KLASIK 175+250ccm kval, třídy vše, třídy pdf průjezdy
13:25 KLASIK 350+500+750ccm Trénink 2 KLASIK 350+500+750ccm kval, třídy vše, třídy pdf průjezdy
14:00 125SP Trénink 2 125SP kval, vše, pdf průjezdy
14:35 400SSP+Supermono Trénink 2 400SSP kval, třídy vše, třídy pdf průjezdy
15:10 Twin Trénink 2 Twin kval, vše, pdf průjezdy
15:45 250SP+125GP Trénink 2 250SP+125GP+250GP kval, třídy vše, třídy pdf průjezdy
16:20 Do 600ccm Trénink 2 do 600ccm kval, vše, pdf průjezdy
16:55 nad 600ccm Trénink 2 nad 600ccm kval, vše, pdf průjezdy
Serial Turist Trophy 2016 - Přírodní okruhy 18.09.2016        
14.-16.4.16 Jarní cena Brna - AMD Brno 09:15 KLASIK 175+250ccm Závod KLASIK 175+250ccm start.rošt vše, třídy pdf pořadí, průjezdy
13.-14.6.16 Kopčianský rýchlostný okruh-Kopčany 10:00 KLASIK 350+500+750ccm Závod KLASIK 350+500+750ccm start.rošt vše, třídy pdf pořadí, průjezdy
16.-17.7.16 Havířovský zlatý kahanec -Těrlický okruh 11:00 125SP Závod 125SP start.rošt oficiálni

vše

pdf pořadí, průjezdy
19.-21.8.16 Veľká cena Piešťan- Letisko Piešťany 12:35 400SSP+Supermono Závod 400SSP start.rošt vše, třídy pdf pořadí, průjezdy
13:20 Twin Závod Twin start.rošt vše pdf pořadí, průjezdy
 14:15 250SP+125GP Závod 250SP+125GP+250GP start.rošt vše, třídy pdf pořadí, průjezdy
15:30 250SP+125GP Závod 250SP+125GP+250GP reštart po červenej start.rošt vše, třídy

celkem

pdf pořadí, průjezdy
Porovnávanie jazdcov na MYLAPS 16:10 Do 600ccm Závod do 600 ccm start.rošt vše pdf pořadí, průjezdy
Online timing: 16:55 nad 600ccm Závod nad 600ccm start.rošt vše pdf pořadí, průjezdy

Koneční výsledky Turist Trophy 2016: Twin, 400SSP, do 600ccm, 125SP, nad 600ccm, 125GP, 250GP, 250CRR , SM

Klasik 175, 250, 350, 500, 750

 

Generated on 16.09.2016 13:36