Veľká cena Piešťan 2017
7.-9.7.2017# Time Group Name   výsledky Detail Prejazdy

7. 7. 2017

       

13:30

KLASIK 350+500+750ccm

Volny trening

       

14:30

400SSP+Supermono

Volný tréning

       

15:30

Twin

Voľný tréning

       

16:00

125SP

Voľný tréning

       

16:40

Do 600ccm

Voľný tréning

       

17:30

250SP+125GP

Voľný tréning

18:00

nad 600ccm

Voľný tréning

       

8. 7. 2017

       

09:00

KLASIK 175+250ccm

Trénink 1 KLASIK 175+250ccm

  PDF KOLA HTML

09:00

KLASIK 350+500+750ccm

Trénink 1 KLASIK 350+500+750ccm

  PDF KOLA HTML

10:10

400SSP+Supermono

Trénink 1 400SSP

  PDF KOLA HTML

10:45

Twin

Trénink 1 Twin

  PDF KOLA HTML

11:20

125SP

Trénink 1 125SP

  PDF KOLA HTML

11:55

Do 600ccm

Trénink 1 do 600ccm

  PDF KOLA HTML

12:35

250SP+125GP

Trénink1 250SP+125GP+250GP

  PDF KOLA HTML

13:05

nad 600ccm

Trénink 1 nad 600ccm

  PDF KOLA HTML

14:20

KLASIK 175+250ccm

Trénink 2 KLASIK 175+250ccm

Kvalifikace
rošty
PDF KOLA HTML

14:55

KLASIK 350+500+750ccm

Trénink 2 KLASIK 350+500+750ccm

Kvalifikace
rošty
PDF KOLA HTML

15:30

400SSP+Supermono

Trénink 2 400SSP

Kvalifikace
rošty
PDF KOLA HTML

16:05

Twin

Trénink 2 Twin

Kvalifikace
rošty
PDF KOLA HTML

16:40

125SP

Trénink 2 125SP

Kvalifikace
rošty
PDF KOLA HTML

17:15

Do 600ccm

Trénink 2 do 600ccm

Kvalifikace
rošty
PDF KOLA HTML

17:50

250SP+125GP

Trénink 2 250SP+125GP+250GP

Kvalifikace
rošty
PDF KOLA HTML

18:25

nad 600ccm

Trénink 2 nad 600ccm

Kvalifikace
rošty
PDF KOLA HTML

9. 7. 2017

Červená vlajka      

09:10

KLASIK 175+250ccm

Závod KLASIK 175+250ccm

  PDF
TRIEDY
KOLA    TABULKA HTML

10:10

KLASIK 350+500+750ccm

Závod KLASIK 350+500+750ccm

  PDF
TRIEDY
KOLA    TABULKA HTML

11:10

400SSP+Supermono

Závod 400SSP

CELKOM PDF    TRIEDY
PDF    TRIEDY
KOLA    TABULKA
KOLA    TABULKA
HTML
HTML

13:10

Twin

Závod Twin

  PDF KOLA    TABULKA HTML

14:10

125SP

Závod 125SP

  PDF KOLA    TABULKA HTML

15:10

Do 600ccm

Závod do 600 ccm

  PDF KOLA    TABULKA HTML

16:10

250SP+125GP

Závod 250SP+125GP+250GP

  PDF KOLA    TABULKA HTML

17:10

nad 600ccm

Závod nad 600ccm

  PDF KOLA    TABULKA HTML

Šampionát PO Tourist trophy 2017

Generated on 9. 7. 2017 08:46