Veľká Cena Piešťan 2018
oficiálne výsledky# Čas Trieda Názov      
6. 7. 2018  

Dáta

12:30 0-Volný tréning 1 Tréning   PDF    LAPS  
14:55 1-KLASIK 175-750ccm Klasik Voľný trénink2   PDF    LAPS  
15:20 3-400SSP+Supermono 400SSP+SM Volný tréning2   PDF    LAPS  
15:45 5-Twin Twin Voľný tréning2   PDF    LAPS  
16:10 2-125SP 125SP Voľný tréning2   PDF    LAPS  
16:35 4-Do 600ccm do600 ccm Voľný tréning2   PDF    LAPS  
17:00 7-250SP+125GP 250SP+125GP Voľný tréning2   PDF    LAPS  
17:25 6-nad 600ccm nad600 ccm Voľný tréning2   Zrušené
7. 7. 2018  

Dáta

08:35 1-KLASIK 175-750ccm Klasik Trénink 1

CLASS

PDF    LAPS HTML
09:05 2-125SP 125SP Trénink 1   PDF    LAPS HTML
09:35 3-400SSP+Supermono 400SSP +SM Trénink 1 CLASS PDF    LAPS HTML
10:05 4-Do 600ccm do600 ccm Trénink 1   PDF    LAPS HTML
10:35 5-Twin Twin Trénink 1   PDF    LAPS HTML
11:05 6-nad 600ccm nad600 ccm Trénink 1   PDF    LAPS HTML
11:35 7-250SP+125GP 250SP+125GP Trénink1 CLASS PDF    LAPS HTML
12:50 1-KLASIK 175-750ccm Klasik Trénink 2 CLASS PDF    LAPS HTML
13:20 2-125SP 125SP Trénink 2   PDF    LAPS HTML
13:50 3-400SSP+Supermono 400SSP+SM Trénink 2 CLASS PDF    LAPS HTML
14:20 4-Do 600ccm do600 ccm Trénink 2   PDF    LAPS HTML
14:50 5-Twin Twin Trénink 2   PDF    LAPS HTML
15:20 6-nad 600ccm nad600 ccm Trénink 2   PDF    LAPS HTML
15:50 7-250SP+125GP 250SP+125GP Trénink2   PDF    LAPS HTML
            
16:40 Do 600ccm do600 ccm Závod1 Rošty PDF    LAPS LAPCHART      HTML
17:30 nad 600ccm nad600 ccm Závod1 Rošty PDF    LAPS LAPCHART      HTML
8. 7. 2018    
09:10 1-KLASIK 175-750ccm Klasik Závod Rošty CLASS PDF    LAPS LAPCHART      HTML
11:10 2-125SP 125SP Závod - červená vlajka Rošty PDF    LAPS1
         LAPS2

     LAPCHART1     HTML
     LAPCHART2     

 10:10 3-400SSP+Supermono 400SSP+SM Závod Rošty
CLASS
PDF    LAPS LAPCHART      HTML
 14:10 4-Do 600ccm do600 ccm Závod2 Rošty PDF    LAPS LAPCHART      HTML
13:10 5-Twin Twin Závod Rošty PDF     LAPS LAPCHART      HTML
15:10 250SP+125GP 250SP+125GP Závod Rošty
CLASS
PDF    LAPS LAPCHART      HTML
16:10 nad 600ccm nad600 ccm Závod2 Rošty PDF    LAPS HTML

šampionát: klasiky 175-750 400ssp+supermono  twin do600 125sp 250sp+125gp nad 600ccm

Generated on 8. 7. 2018 19:33