10.Kopčanský motookruh 2019                                      


# Time Group Name        
1.6.2019 Celkom Jazda kola passing
09:00 KLASIK 175+250ccm Trénink 1 KLASIK 175+250ccm startlist všetci, trieda pdf, html pass
09:30 KLASIK 350+500+750ccm Trénink 1 KLASIK 350+500+750ccm startlist všetci, trieda pdf, html pass
10:00 125SP Trénink 1 125 SP startlist všetci, pdf, html pass
10:30 400SSP+Supermono Trénink 1 400SSP+MONO startlist všetci, trieda pdf, html pass
11:00 250SP+125GP Trénink 1 250SP+125GP+250GP startlist všetci, trieda pdf, html pass
11:30 Twin Trénink 1 Twin startlist všetci, pdf, html pass
12:00 nad 600ccm Trénink 1 nad 600ccm startlist všetci, pdf, html pass
12:30 Do 600ccm Trénink 1 do 600 ccm startlist všetci, pdf, html pass
14:00 KLASIK 175+250ccm Trénink 2 KLASIK 175+250ccm kval, triedy všetci, trieda pdf, html pass
14:30 KLASIK 350+500+750ccm Trénink 2 KLASIK 350+500+750ccm kval, triedy všetci, trieda pdf, html pass
15:00 125SP Trénink 2 125SP kval, všetci, pdf, html pass
15:30 400SSP+Supermono Trénink 2 400SSP+MONO kval, triedy všetci, trieda pdf, html pass
16:00 250SP+125GP Trénink 2 250SP+125GP+250GP kval, triedy všetci, trieda pdf, html pass
16:30 Twin Trénink 2 Twin kval, všetci, pdf, html pass
17:00 nad 600ccm Trénink 2 nad 600ccm kval, všetci, pdf, html pass
17:30 Do 600ccm Trénink 2 do 600ccm kval, všetci, pdf, html pass
2.6.2019        
09:10 KLASIK 175+250ccm Závod KLASIK 175+250ccm Štart.rošt triedy, všetci pdf, html poradia, pass
10:00 KLASIK 350+500+750ccm Závod KLASIK 350+500+750ccm Štart.rošt triedy, všetci pdf, html poradia, pass
10:50 125SP Závod 125SP Štart.rošt  všetci pdf, html poradia, pass
12:55 400SSP+Supermono Závod 400SSP Štart.rošt triedy, všetci pdf, html poradia, pass
13:55 250SP+125GP Závod 250SP+125GP+250GP Štart.rošt triedy, všetci pdf, html poradia, pass
14:55 Twin Závod Twin Štart.rošt  všetci pdf, html poradia, pass
15:55 nad 600ccm Závod nad 600ccm Štart.rošt  všetci pdf, html poradia, pass
16:55 Do 600ccm Závod do 600 ccm Štart.rošt  všetci pdf, html poradia, pass
LIVE TIMING   vysledky speedhive

Priebežné výsledky šampionátu: Klasik :  K175 , K250 , K350 , K500 , K750

                                                                     125SP, 400SSP, SuperMono , 125GP , 250SP , Twin , do600 , nad600

Generated on 1.6.2019 08:48