Dymokursky okruh 2020# Time Group Name Celkem   Jízda Kola Průjezdy
5.9.2020
         
08:10 1. KLASIK 175+250ccm Trénink 1 KLASIK 175+250ccm     pdf pdf html
08:45 3. 125SP+125GP+Moto3 Trénink 1 125SP     pdf pdf html
09:20 2. KLASIK 350+500+750ccm Trénink 1 KLASIK 350+500+750ccm     pdf pdf html
09:55 4. 400SSP+Supermono Trénink 1 400SSP     pdf pdf html
10:30 5. Twin+250SP Trénink 1 Twin     pdf pdf html
11:05 6. nad 600ccm B Trénink 1 nad 600ccm B     pdf pdf html
11:40 7. Do 600ccm Trénink 1 do 600ccm     pdf pdf html
12:15 8. nad 600ccm Trénink 1 nad 600ccm     pdf pdf html
12:50 1. KLASIK 175+250ccm Trénink 2 KLASIK 175+250ccm vše, class   pdf pdf html
13:25 3. 125SP+125GP+Moto3 Trénink 2 125SP vše, class   pdf pdf html
14:00 2. KLASIK 350+500+750ccm Trénink 2 KLASIK 350+500+750ccm vše, class   pdf pdf html
14:35 4. 400SSP+Supermono Trénink 2 400SSP vše, class   pdf pdf html
15:10 5. Twin+250SP Trénink 2 Twin vše, class   pdf pdf html
15:45 6. nad 600ccm B Trénink 2 nad 600ccm B vše, B   pdf pdf html
16:20 7. Do 600ccm Trénink 2 do 600ccm pdf   pdf pdf html
16:55 8. nad 600ccm Trénink 2 nad 600ccm vše, A   pdf pdf html
6.9.2020
         

09:15 1. KLASIK 175+250ccm Závod KLASIK 175+250ccm startgrid video pdf, vše pdf pořadí, prújezdy
10:00 3. 125SP+125GP+Moto3 Závod 125SP startgrid video pdf, vše pdf pořadí, prújezdy
11:30 2. KLASIK 350+500+750ccm Závod KLASIK 350+500+750ccm startgrid video pdf, vše pdf pořadí, prújezdy
12:35 4. 400SSP+Supermono Závod 400SSP startgrid video pdf, vše pdf pořadí, prújezdy
13:20 5. Twin+250SP Závod Twin startgrid video pdf, vše pdf pořadí, prújezdy
14:15 6. nad 600ccm B Závod nad 600 ccm B startgrid video pdf pdf pořadí, prújezdy
15:15 7. Do 600ccm Závod do 600 ccm startgrid video pdf pdf pořadí, prújezdy
16:15 8. nad 600ccm Závod nad 600ccm startgrid video pdf pdf pořadí, prújezdy
online web Výsledky na SpeedHive  online app speedhive

Śampionát Mistrovství ČR na přírodních okruzích: 125SP, 125GP, Moto3, 400SSP, SuperMono, Twin, 250SP, do600ccm, nad600ccm

PŘEBOR ČR na přírodních okruzích: K175, K250, K350, K500, K750

Generated on 5.9.2020 09:20