Optojump next

Optojump next

Optojump Next – zariadenie na meranie výkonnosti športovca a účinnosti tréningového procesu Jedná sa o optický merací systém sa skladajúci sa z vysielacej a prijímacej lišty. Každá z nich obsahuje 33 až 100 LED, v závislosti na zvolenom rozlíšení...
VIDEOCOM Štancel s.r.o - 987
Verified by MonsterInsights