Passive track box

Príklad použitia automatického merania časov a spracovania výsledkov na virtuálnom podujatí s presne určenou dráhou počas niekoľkých dní vo vlastne definovanom čase. Ide o jeden meraný pokus za celkové obdobie podujatia.
Semi permanentná udalosť, na ktorej majú účastníci iba jeden pokus počas celého trvania pretekov, sa od bežných pretekov príliš nelíši. Každý účastník má iba jeden pokus, ale v čase , ktorý si sám zvolí.

V priloženom príklade sa pozrieme na udalosť s 5 km – jedno kolo – a 10 km – dve kolá na tej istej trati. Na trati dlhej 2,5 km je na štarte a v cieli umiestnený jeden snímač a druhý je umiestnený na obrátke ako medzičas. Jedno kolo tam a späť má 5 km a dve kolá sú 10 km. Účastníci sa môžu zaregistrovať online alebo prostredníctvom samoobsluhy online, počas registrácie si môžu zvoliť začiatočný 1-hodinový slot počas 1 týždňového obdobia konania. Pomocou atribútu udalosti obmedzujeme počet počiatočných slotov, teda plánovaný počet pretekárov na trati v rovnakom čase.

Passive track box so solárnou anténou

Stačí namontovať snímacie zariadenie Passive Track Box na miesto štartu a medzičasu a spustiť online systém na www.raceresult.sk a naimportovať šablonu súboru semi permanentné preteky. Potom si už len upraviť podmienky prihlasovania podľa svojich potrieb, a podujatie môže začať.

Časové body
Inštalácia zariadení je veľmi jednoduchá , a zvládne ich každý organizátor aj sám. Zariadenia si môžete kúpiť alebo prenajať. Cena za prenájom na jeden týždeň je na úrovni 300€ bez dph. Funkčnosť zariadení počas celej doby podujatia zabezpečuje solárna anténa , ktorá udržuje zariadenie v prevádzke a nabíja zabudované batérie.

Vytvárame dva časové body. Jeden pre ŠTART / CIEĽ a jeden ako medzičas -SPLIT. Ak nemáte medzičas, môžete ho jednoducho odstrániť.

Prenos údajov zo zariadení zabezpečujú inštalované SIM karty, ktoré pri prenájme sú už nakonfigurované na účastníka , ktorý si ich objednal . Pri zakúpení produktu si Sim kartu a celý produkt nakonfiguruje podľa priloženého návodu kupujúci.

Jednoduchým stlačením tlačidla Power ON sa zariadenia zapnú a v softvéri po zadaní svojho Id kódu sa automaticky zobrazia. Nastavením časového bodu na štart / ciel alebo medzičas sa definuje pozícia daného zariadenia a všetko je pripravené k začiatku pretekov.

Príklad inštalácie passive track boxu

VIDEOCOM Štancel s.r.o - 987
Verified by MonsterInsights