Automatická časomiera pre lyžovanie

Rozdajte svojím zverencom čipy s jedinečným číslom, spusťte v mobile alebo tablete aplikáciu MyFreelap a sledujte aktuálne časy jednotlivých zverencov. Aplikácia namerané časy a výsledky archivuje a je možné ich zdielať medzi sebou alebo na sociálnych sieťach. Tie sú potom prístupné odkiaľkoľvek na stránkach MyFreelap.com.

Nová čipová časomiera švajčiarskej firmy FREELAP je kompletne bezkáblová a nevyžaduje žiadne kalibrovanie alebo párovanie. Po stlačení dvoch tlačidiel  ste pripravení k tréningu.VIDEOCOM Štancel s.r.o - 987
Verified by MonsterInsights