Jazdecký šport – Záprahy

Ponuka automatizovaného čipového systému na meranie časov, LIVE (ONline) spracovanie výsledkových zostáv a prezentácia informácií v TV grafike v online streame na internete alebo v priamom televíznom vysielaní.

Jazdectvo a jeho časť záprahy

 

3 základné disciplíny jazdectva v záprahoch sú drezúra, krosový maratón a jazda zručnosti cez kuželové prekážky

 

Preteká sa na základe národných pravidiel jazdeckej asociácie alebo medzinárodných pravidiel FEI. Pretekár pozostáva zo “súčiastok” Jazdec, Kone a koč.

Veľmi zaujímavá disciplína v jazdectve – záprahy sa delí podľa množstva koní v záprahu na JEDNO ( SINGEL ) Záprahy, DVOJ ( DOUBLE ) Záprahy alebo ŠTVOR ( FOUR ) Záprahy.Poďme sa pozrieť na jednotlivé disciplíny:

Dressage – Drezúra

Drezúra – časť, v ktorej laik nevidí detail pohybu prevedenia je hotový.

Priebeh drezúry je jednoduchý. Počas pretekov JURY rozhodcovský tím a “parkúr majster”  pripraví drezúrne úlohy s bodovacou tabuľkou, ktoré sa sa zverejnia jazdcom.

Príprava jazdca na drezúru je náročná v zapamätaní si viac ako 16 úloh, podľa typu súťaže až 28, a následnom prevedení daných úloh na kolbysku.

Preteká sa individuálne a zhromaždené hodnotenia od rozhodcov sa v reálnom čase zapisujú do PC.

Musíme upozorniť, že počas drezúry jazdca je v areály hrobové ticho ako vizuálne tak aj audio.

S publikáciou dosiahnutých hodnôt sa čaká až do skončenia drezúry. Výsledok už konkrétnej drezúry sa zobrazí na veľkoplošnej obrazovke, aj s priebežným poradím.

Marathon – Maratón

Maratón je krosová časť pretekov, kde pretekári s koňmi na svojich kočoch sa púšťajú do rýchlostných skúšok.

Plán resp. Mapa maratónu je zverejnená na informačných tabuliach, kde jazdci so svojimi špeciálne upravenými kočmi robia prehliadku jednotlivých prekážok. Hľadajú pre seba a svoj záprah tú pre nich najoptimálnejšiu dráhu.

Preteky maratónu pozostávajú z 3 sekcií, kde sa zbierajú trestné body a sumár časov z prekážok z sekcie B, a to sú sekcia A, sekcia tranfer, sekcia B.  Sekcia A začína Štart A ->Cieľ A. štartuje sa individuálnym štartom každých 3-5 minút. Nasleduje sekcia Transfer T- Štart T -> Cieľ T. Po nej ide sekcia B, kde sú rychlostné skúšky. Sekcia B – Štart B -> 8 x prekonanie prekážky (rýchlostná skúška) -> Cieľ B

V jednotlivých rýchlostných skúškach v prekážkach (OBSTACLE), ktorých je 8, ukazujú svoje majstrovstvo zvládania zručnosti ovládania koča v ťažkých podmienkach, blate, rôznych povrchoch alebo vode.

Cones – Jazda zručnosti cez prekážky

Jazda zručnosti jednotlivých záprahov na kolbysku pomedzi predpripravených kuželových prekážok s loptičkou ako vidieť na obrázku. Štartuje sa po jednom záprahu na fotobunkový čas, to znamená, že je na trati v rovnakom čase len jeden pretekár.

Úlohou pretekára je ísť so svojim záprahom čo najlepšiu a najrýchlejšiu jazdu bez trestných bodov.

VIDEOCOM Štancel s.r.o - 987
Verified by MonsterInsights