Zaoberamé sa komplexným technickým zabezpečením športových podujatí

od registrácie účastníkov, merania časov, spracovania výsledkov cez publikáciu informácií na internete až po priamy prenos do televízie.

 

Na športových podujatiach pracujeme s najmodernejšou dostupnou technikou.  Poskytujeme aj doplnkové služby ako predaj , prenájmom zariadení pre športové podujatia a odborné konzultácie v oblasti organizovania športových podujatí. Budujeme na dlhoročných skúsenostiach v organizovaní športových podujatí od miestneho charakteru až po medzinárodný charakter.

 

 

Ku koncu roku 2013 sme odpracovali viac ako 1500 podujatí vo viac ako 35 športových disciplínach. Vďaka širokému spektru rôznych podujatí je naše zameranie komplexné a stále sa rozšíruje na ďalšie športy. Pracujeme všade tam, kde sa meria čas alebo je požiadavka okamžite a presne identifikovať pretekárov na meraných úsekoch.

Od roku 2012 máme pre Vás dispozícii 3-5 plne vybavených a spoľahlivých pracovných tímov. Dostupnosť pracovných tímov je v závislosti od dohodnutých podujatí a ich úrovne zabezpečenia. Zo zariadení používame elektronické časomiery od firmy MICROGATE, zobrazovacie tabule, veľkoplošné obrazovky, časomerné displeje, transpondéry od Mylaps a RACERESULT, cieľové rýchlobežné kamery od FinishLynx, tlačové stredisko od Lexmark,kopírovacie stroje, LCD monitory pre hlásateľov, internetový server so stálym pripojením.

Zámerom našej práce je priniesť na Vaše podujatia informovanosť, presnosť spoľahlivosť a spokojnosť. Pri práci preto používame špecialne upravené časomeračské vozidla s vlastným zalohovaním el. prúdu a el. centrálou, pc sieťou na vzdialenosti až do 10 km priamej viditeľnosti.

VIDEOCOM Štancel s.r.o - 987
Verified by MonsterInsights