Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorú vyhlásila Vláda SR  a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 28.3.2020 o počte kupujúcich vo vnútri obchodných priestorov, kde každý prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť okrem hygienických opatrení aj dodržanie maximálneho počtu osôb v obchodných priestoroch, ktorý je stanovený na 1 nakupujúceho na 25 metrov štvorcových predajnej plochy.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/P7WGNF4JA-E" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Ponuka automatického počítadla zákazníkov v prevádzke

Ponúkame údaje  v reálnom čase o počte zákazníkov v prevádzke, koľko ich tam ešte môže vojsť, koľko zákazníkov navštívilo prevádzku. Naša ponúkaná služba je plne automatizovaná, bezkontaktná, presná, bez potreby fyzickej pracovnej sily na pracovisku a neobmedzuje nakupujúcich.

Stačí využívať doposiaľ zavedené štandardy na kontrolu zákazníkov tak, aby sa dodržiavali pravidlá, ktoré sú stanovené pre ochranu zdravia a zabezpečenie spoľahlivosti a funkčnosti systému.

Info o počítaní kupujúcich: :  20200328_Ponuka Automatického pocitadla

Meranie teploty Vašich zákazníkov

VIDEOCOM Štancel s.r.o - 987
Verified by MonsterInsights