OptoGait – systém pre analýzu chôdze

Optogait je nominatívny systém pre analýzu pohybu a funkčné hodnotenie u pacientov s normálnymi alebo patologickými stavmi. Systém je vybavený optickými senzormi pracujúci na frekvencii 1000 Hz a s presnosťou 1 cm, detekcia chôdze s časovými parameterami s využitím pre beh či iné typy testov.

Cieľom meraní týchto údajov je umožňuje monitorovanie stavu pacienta na konštantnej úrovni, detekciu problémových oblasti, posúdenie mechanických nedostatkov a rýchle overenie existencie asymetrie medzi oboma nohami.

Softvérová platforma umožňuje jednoduché uloženie všetkých vykonaných meraní a má schopnosť okamžite ich vyvolať, ak je to potrebné. Umožňuje zostaviť zotavovací plán pacienta.

OptoGait systém

listaJedná sa o optický merací systém, ktorý sa skladá z vysielacej a prijímacej lišty. Každá obsahuje 33 až 100 LED , v závislosti na zvolenom rozlííšení. Kontrolky LED na vysielacej lište plynule komunikujú s tými, na prijímacej lište. Systém detekuje prerušenia v komunikácii medzi lištami a vypočítava ich trvanie. Vďaka tomu je možné v každom okamihu, získať číselné údaje, ktoré po spracovaní vykážu rozdieli medzi výkonmi jednotlivých pacientov v rôznych časových intervaloch.  Špecializovaný softvér umožňuje získať rad maximálne presných údajov o výkonune športovca v reálnom čase.

Absencia pohyblivých mechanických častí zaručuje presnosť a veľkú spoľahlivosť.

Kvalita a množstvo

OptoGait ponúka okrem numerických dát aj video záznam, vďaka malej kamere, ktorú je možné podľa potreby umiestniť, s ktorejkoľvek strany testovaného športovca. Umožňuje nahrávanie obrazov vykonaných skúšok, ich synchronizáciu s nameranými hodnotami. Vďaka video záznamu pri testovaní je možné robiť krížovú kontrolu medzi dátami a obrazom, a tiež kontrolu s podrobnejšou analýzou obrazu prostredníctvom využívania špecializovaných nástrojov.

OptoGait system

 

VIDEOCOM Štancel s.r.o - 987
Verified by MonsterInsights