Optojump Next – zariadenie na meranie výkonnosti športovca a účinnosti tréningového procesu

optojump next zariadenie meranie sportovej vykonnostiJedná sa o optický merací systém sa skladajúci sa z vysielacej a prijímacej lišty. Každá z nich obsahuje 33 až 100 LED, v závislosti na zvolenom rozlíšení zariadenia. Kontrolky LED na vysielacej lište neustále komunikujú s tými, na prijímacej lište. Systém detekuje prerušenia komunikácie medzi nimi a vypočítava ich trvanie. Vďaka tomu je možné merať radu skokov s presnosťou 1 / 1000 sekundy. S týchto základných údajov, špecializovaný softvér prepočíta rad parametrov pripojených s výkonosťou športovca v reálnom čase.

Výhody zariadenia:

Absencia pohyblivých mechanických častí zaručuje presnosť a vysokú spoľahlivosť.

Optojump okrem získaných číselných údajov nahráva záznam s merania vďaka malej kamere, ktorá môže byť podľa potreby umiestnená s boku alebo pred športovca. Umožňuje záznam vykonaných testov, synchronizáciu s nameranými udalosťami. Vďaka tomu je možné urobiť krížové kontroly medzi dátami, a podrobnejšiu analýzu  prostredníctvom videa.

Filmové sekvencie a všetky ostatné údaje sa ukladajú do databázy. Vďaka tomu je možné spracovávať ich v každom okamihu, spolu číselnými údajmi a vykonať porovnanie medzi výkonmi jednotlivých športovcov alebo rovnakého športovcov v rôznych okamihoch.

icona-download-pdfPríručka OptoJump Next – Aj

optojump zariadenie meranie sportovej vykonnosti sada

Verified by MonsterInsights