Prístroj BEMER svojim pulzujúcim magnetickým polom do rozsahu 3,5-50 mikro tesla pôsobí priamo na  mikrocievy (nie na bunky).

Toto magnetické pole slúži na transport účinnej látky – fyzického signálu – stále stupňujúceho sa katalyzátorového impulzu do organizmu.

Princíp pôsobenia terapie BEMER

Verified by MonsterInsights