Ponuka automatického počítadla nakupujúcich na prevádzke

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorú vyhlásila Vláda SR  a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 28.3.2020 o počte kupujúcich vo vnútri obchodných priestorov, kde každý prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť okrem hygienických opatrení aj...

Racemap GPS trackery

GPS lokalizácia a GPS sledovanie športovcov   Čo je GPS LIVE lokalizácia účastníkov? Ide o naživo sledovanie GPS súradníc účastníkov (športovcov) na športových podujatiach, ktoré sú zachytávané (zaznamenávané) prostredníctvom vydaného GPS trackera alebo pomocou...

31. FIL Hry mládeže LENDAK v sánkovaní na prírodnej dráhe

<!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="divRRPublish" class="RRPublish"></div><!--...

registrácia

Registrácia registrovanie účastníkov na pretekoch prebieha prostredníctvom našich ľudí alebo vybraných dobrovoľníkov z radov organizátora. Online registrácia Race result 12 software ponúka aj online registráciu s voľne škáľovateľným formulárom podľa...

Kukkonia tour 2019

Vitajte v on-line registrácií. Prosím, vyberte si na pravej strane registračný formulár "JEDNOTLIVCI" (prihlasujem len sám seba). Prosíme o kompletné vyplnenie údajov do databázy , ktoré sa budú používať pre Tour de Kukkonia 2019. Viac na www.kukkonia.sk Tour de...

Beh 17. novembra 2018

Všeobecné podmienky spracúvania osobných údajov 52. ročníka „Behu 17.novembra“ 1. Organizátormi podujatia sú: Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline (AC UNIZA) Univerzitná...

Športová konferencia pre organizátorov a personál 2018

Opäť je tu november a sním aj športová konferencia pre organizátorov RACE RESULT 2018. Ak sa pri organizácii pýtate sa aspoň 1 z nasledovných otázok: Ako znížiť náklady na podujatie? Ako robiť preteky efektivnejšie, učinne a jednoducho? Ako zjednodušiť...

psie záprahy prihláška

<script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var RRReg_eventid=151708;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var RRReg_key="XGVEsSrBr0nr";<!--...

Distribúcia zariadení výrobcov časomier pre šport

Microgate  | Raceresult | FinishLynx | Racemap |Freelap

                FinishLynx         » Racemap

Registrácia

registrácia účastníkov na podujatí
Online registrácia účastníkov
Online platby pri registrácií
kalendár podujatí
výroba štartových čísel

GPS trackery
sledovanie na mape

Jednoduché zobrazenie mapy
Pokročilé zobrazenie cez predikciu
Vlastné GPS zariadenia
mobilná APP racemap.com
Prenájom GPS zariadení 
poradenstvo k GPS v športe

Spracovanie výsledkov

výsledky pretekov
online zobrazovanie výsledkov
výsledky meraných tréningov
spracovanie pohárov, súťaží
vyhodnotenie šampionátov

Doplnky Pre organizátorov

Štartové čísla
zatváracie špendlíky
ohradzovacie pásky
iné doplnky
požičovňa časomier

psie záprahy prihláška

<script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var RRReg_eventid=151708;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var RRReg_key="XGVEsSrBr0nr";<!--...

Ponuka1-Beh

Ponuka1-Beh

Automatizované čipové meranie časov do 150 km/h (aktiv) Zautomatizované riešenie pre aktívne športy a športy s vysokou rýchlosťou veľmi jednoduchá a rýchla inštalácia snímačov dekóder so snímačom aktívnych čipov s presnosťou 0.001s aktívne čipy...

Elektronické ručné meranie

Elektronické ručné meranie

Elektronické homologizované časomiery s certifikátmi medzinárodne certifikované elektronické časomiery od spoločnosti MICROGATE. Časomiera prijíma impulzy zo zariadení a obsluha prideľuje k číslu pretekára. Časomiery s presnosťou interného...