Automatizované čipové meranie časov do 150 km/h (aktiv)

Zautomatizované riešenie pre aktívne športy a športy s vysokou rýchlosťou

 • veľmi jednoduchá a rýchla inštalácia snímačov
 • dekóder so snímačom aktívnych čipov s presnosťou 0.001s
 • aktívne čipy pracujúce spoľahlivo až do 200 km/h
 • slučka (kábel o hrúbke len 2mm)
 • počítač na spracovanie výsledkov
 • možnosť inštalácie medzičasov, príp. kontrolných časových bodov
 • Identifikačná kamera ako doplnok k meraniu synchrónne pripojená na časomeračský server
 • on-line výsledky

Popis zapojenia systému Race result – activ:

 • na cieľovú čiaru nalepiť pomocou lepiacej pásky slučku a pripojiť ju k rozšíreniu pre aktívny systém
 • rozšírenie pre aktívny systém pripojiť káblom k dekóderu
 • dekóder LAN káblom pripojiť k počítaču
 • dekóder sa zapína stlačením tlačítka ON na dekóderi
 • po detekcii GPS signálu je dekóder pripravený merať časy
 • meranie sa začína stlačením tlačidla START na dekóderi
 • identifikačná kamera sa pripája na dekóder LAN káblom a v počítači programom webcamera server
 • Ponuku základného merania časov je možné doplniť ďalšie súčasti zo sekcií:

SCORING & TV GRAPHIC & TV STREAM & PUBLISHING & VIDEOBOARDS

Časomiera na technológii pasiv chip pre masové podujatia

Zautomatizované riešenie pre veľké masové podujatia

 • jednoduchá a rýchla inštalácia zariadení
 • dekóder certifikovaná časomiera
 • zemná anténa
 • pasívne čipy
 • počítač na spracovanie výsledkov
 • ideálne pre akékoľvek behy, triatlon, prekážkové behy, MTB a pod.
 • kamera raceresult ako doplnok k meraniu
 • on-line výsledky

Popis zapojenia systému Race result – pasiv:

 • na cieľovú čiaru položiť zemnú anténu, ktorá sa pomocou káblov napojí na dekóder
 • dekóder má vlastnú batériu, ktorá pri plnom nabití zaručuje 6-hodinovú činnosť. Samozrejme je možnosť zapojiť dekóder do elektrickej siete
 • dekóder sa dátovym LAN káblom pripojí k počítaču
 • dekóder sa zapína stlačením tlačítka ON
 • po detekcii GPS signálu (cca 2 min.) je dekóder pripravený merať časy
 • samotné meranie sa začína stlačením tlačidla START na dekóderi
 • kamera race result sa pripája na dekóder LAN káblom a v počítači programom webcamera server
 • Ponuku základného merania časov je možné doplniť ďalšie súčasti zo sekcií:

SCORING & TV GRAPHIC & TV STREAM & PUBLISHING & VIDEOBOARDS

Časomiera pre rýchlosti presahujúce nad 200 km/h (motošport)

Čipové časomiery – motoršport Riešenie pre motoristické športy

 • veľmi jednoduchá a rýchla inštalácia snímačov
 • dekóder so snímačom auto čipov s presnosťou 0.001s
 • automoto čipy TX260 používajúce sa do roku 2014 vo formule 1 pracujúce veľmi spoľahlivo až do 360 km/h. Dnes F1 pracuje na obojstranne komunikujúcej platforme X2 link.
 • slučka (kábel o hrúbke len 2mm)
 • počítač na spracovanie výsledkov
 • možnosť inštalácie medzičasov, príp. kontrolných časových bodov
 • on-line výsledky vložené cez html kód do Vašej stránky

Popis zapojenia systému Mylaps TX260 a X2 link pre motoršport:

 • na cieľovú čiaru nalepiť pomocou lepiacej pásky slučku a pripojiť ju k dekóderu čipov Mylaps X2
 • dekóder LAN káblom alebo RS232 pripojiť k počítaču
 • dekóder sa zapína stlačením tlačítka ON na dekóderi alebo zapojením dekódera na 12V batériu automaticky.
 • dekóder je schopný merať časy ihneď, má však automatické obslužné systémy na synchronizáciu času pomocou GPS signálu alebo cez software na internetový čas.
 • identifikačná kamera sa pripája na dekóder LAN káblom a v počítači programom ORBITS5 – špecializovaný svetový štandard na motoršport.
 • Ponuku základného merania časov je možné doplniť ďalšie súčasti zo sekcií:

SCORING & TV GRAPHIC & TV STREAM & PUBLISHING & VIDEOBOARDS

SCORING & TV GRAPHIC & TV STREAM & PUBLISHING & VIDEOBOARDS

Ak sa Vám stránka Meranie časov profesionálnymi certifikovanými časomierami” páči dajte nám vedieť. Radi príjmeme podnety na jej eventuálne vylepšenie.

VIDEOCOM Štancel s.r.o - 987
Verified by MonsterInsights